1 - 5 dagars leverans | Betala med smidigt med Klarna, Apple pay eller Google Pay

Chakran och kristaller

Våra sju chakran och kristaller

Många av oss har nog hört talas om chakran, men vad är det egentligen och vad har det med kristaller att göra? I den här artikeln tänkte vi ge en inblick i vad chakran är, deras betydelse och hur man kan använda kristaller för att balansera och stärka dem.

Vad är chakra?

Chakra är en sanskritterm som betyder ”hjul” eller ”ring” och syftar på de energicentra som finns i människokroppen. Enligt yoga löper det sju chakran från ryggraden upp genom kroppen till hjässan, och varje chakra står för olika aspekter av vår fysiska, emotionella och andliga hälsa.

Chakran och deras betydelse

De sju chakran har olika färger och symboler, och varje chakra står för en specifik livskraft eller kvalitet.

Här är en översikt över chakran och vad de står för:

  • Rött chakra (rotchakra): Det röda chakrat, som sitter i nedre delen av ryggraden, handlar om vår fysiska grund, så som vårt behov av trygghet, välbefinnande och stabilitet.
  • Orange chakra (sacralchakra): Det orange chakrat, som sitter i nedre buken, handlar om vår sexualitet, kreativitet och förmåga att förändra.
  • Gult chakra (solarkörtelchakra): Det gula chakrat, som sitter i magen, handlar om vår självkänsla, makt och vilja att leva.
  • Grönt chakra (hjärtchakra): Det gröna chakrat, som sitter i hjärtat, handlar om vår kärlek, empati och förmåga att ge och ta emot.
  • Blått chakra (halschakra): Det blå chakrat, som sitter i halsen, handlar om vår självuttryck, kommunikation och förmåga att lära oss och utvecklas.
  • Indigo chakra (tredje ögonchakra): Det indigo chakrat, som sitter mellan ögonbrynen, handlar om vår intuition, självmedvetenhet och spiritualitet.
  • Violett chakra (kronchakra): Det violetta chakrat, som sitter i hjässan, handlar om vår andliga koppling, medvetenhet och förmåga att transformera och växa.

Yoga och chakra

I yoga är chakran en central del av praktiken och man arbetar med att balansera och öppna dem genom olika asanas (yogapositioner), pranayama (andningstekniker) och meditation. Genom att öka sin medvetenhet om chakran och vilken livskraft de står för, kan man få en djupare förståelse för sig själv och sin kropp, och på så sätt öka sin fysiska, emotionella och andliga hälsa.

Kristaller och chakra

Kristaller kan vara ett bra verktyg för att balansera och öka energi som strömmar genom chakran. Varje kristall har specifika egenskaper och vibrationer som kan påverka och balansera olika chakran. Till exempel kan ametist hjälpa till att öka intuitionen och spiritualiteten genom att stärka det indigo chakrat, medan jaspis kan ge kraft och stöd genom att balansera det röda chakrat.

För att använda kristaller för att balansera chakran kan du till exempel placera dem på relevanta kroppsdelar eller meditera med dem i handen. Det är också vanligt att man använder sig av chakra-kristaller, vilka är speciella kristaller som är associerade med respektive chakra.

Första chakrat muladhara

Första chakrat – rotchakrat eller muladhara

Rotchakrat, eller muladhara som det också kallas, är det första chakrat och sitter i nedre delen av ryggraden. Det har en röd färg och handlar om vår fysiska grund, så som vårt behov av trygghet, välbefinnande och stabilitet. Det är också kopplat till vår känsla av tillhörighet och vår förmåga att rota oss i livet. Rotchakrat är kopplat till elementet jord.

Om rotchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som oro, rastlöshet, sömnproblem och en känsla av att vara osäker på sin plats i världen. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel ryggproblem, immunförsvarsproblem eller problem med reproduktionsorganen.

Det är viktigt att ha ett starkt och balanserat rotchakra för att kunna känna en känsla av trygghet och grund i livet. En bra metod för att stärka rotchakrat är att praktisera jordande yogapositioner som till exempel mountain pose, och att använda sig av jordande kristaller som till exempel röd jaspis eller röd korall. Man kan också försöka integrera mer jordande rutiner i sin vardag, så som att gå i naturen eller att ägna sig åt jordbruk eller trädgårdsarbete. Genom att balansera rotchakrat kan man känna en djupare känsla av trygghet och grund i livet.

Färg

Rotchakrat har en röd färg.

Står för

Rotchakrat handlar om vår fysiska grund, så som vårt behov av trygghet, välbefinnande och stabilitet. Det är också kopplat till vår känsla av tillhörighet och vår förmåga att rota oss i livet.

Element

Rotchakrat är kopplat till elementet jord.

Symtom på obalans

Om rotchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som oro, rastlöshet, sömnproblem och en känsla av att vara osäker på sin plats i världen. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel ryggproblem, immunförsvarsproblem eller problem med reproduktionsorganen.

Se alla kristaller som matchar med rotchakrat här!

Lär dig allt om rotchakrat och vilka kristaller som hjälper till att balansera detta chakra

Vill du lära dig mer om rotchakrat och vilka kristaller som kan hjälpa till att balansera detta viktiga chakra? Då är vår guide om rotchakrat ett måste för dig!

I vår guide går vi igenom allt du behöver veta om rotchakrat, dess placering, färg, betydelse och symtom på obalans. Vi ger också tips på olika yogapositioner och andra metoder för att stärka rotchakrat, samt vilka kristaller som är speciellt lämpade för att balansera detta chakra.

Om du känner att du ofta är orolig eller osäker på din plats i världen, eller har fysiska symptom såsom ryggproblem eller problem med reproduktionsorganen, kan det vara ett tecken på att ditt rotchakra behöver mer balans. Genom att läsa vår guide och använda oss av de tips och verktyg vi ger, kan du få en djupare förståelse för rotchakrat och hur du kan stärka det för att känna mer trygghet och grund i livet.

Så vad väntar du på? Läs vår guide om rotchakrat idag och ta steget mot ett starkare och mer balanserat rotchakra!

Första chakrat muladhara

Andra chakrat – Sakralchakrat – Svadisthana.

Sakralchakrat, eller Svadisthana som det också kallas, är det andra chakrat och sitter i nedre delen av magen. Det har en orange färg och handlar om vår kreativitet, sexualitet och vår förmåga att göra val i livet. Det är också kopplat till vår förmåga att förlåta och vår känsla av gemenskap. Sakralchakrat är kopplat till elementet vatten.

Om det finns obalans i sakralchakrat kan det påverka din kreativitet, sexualitet, känsloliv och din känsla av oro eller sorg. Detta kan också manifestera sig som fysiska symptom såsom problem med blåsan, njurarna eller reproduktionsorganen. Det är viktigt att hålla sakralchakrat balanserat för att må bra fysiskt och emotionellt.

Det är viktigt att ha ett starkt och balanserat sakralchakra för att kunna uttrycka sig kreativt och att känna glädje och välbefinnande. En bra metod för att stärka sakralchakrat är att praktisera yogapositioner som till exempel lizard pose, och att använda sig av kristaller som till exempel apatit eller solförmörkelse agat. Man kan också försöka integrera mer kreativa rutiner i sin vardag, så som att måla, skriva eller spela musik. Genom att balansera sakralchakrat kan man känna en djupare känsla av glädje och välbefinnande.

Färg

Sakralchakrat har en orange färg.

Står för

Sakralchakrat handlar om vår kreativitet, sexualitet och vår förmåga att göra val i livet. Det är också kopplat till vår förmåga att förlåta och vår känsla av gemenskap.

Element

Sakralchakrat är kopplat till elementet vatten.

Symtom på obalans

Om sakralchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som kreativitetsblockering, problem med sexualiteten, obalanserade känslor och en känsla av oro eller sorg. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel problem med blåsan, njurarna eller reproduktionsorganen.

Se alla kristaller som matchar med sakralchakrat här!

Lär dig allt om sakralchakrat och vilka kristaller som hjälper till att balansera det:

Vill du lära dig mer om sakralchakrat och vilka kristaller som kan hjälpa till att balansera detta viktiga chakra? Då är vår guide om sakralchakrat ett måste för dig!

I vår guide går vi igenom allt du behöver veta om sakralchakrat, dess placering, färg, betydelse och symtom på obalans. Vi ger också tips på olika yogapositioner och andra metoder för att stärka sakralchakrat, samt vilka kristaller som kan användas för att balansera det.

Läs vår guide om sakralchakrat och börja din resa mot ett mer balanserat och harmoniskt liv idag!

Första chakrat muladhara

Tredje chakrat – Solarplexuschakrat eller Manipura

Solarplexuschakrat, eller Manipura som det också kallas, är det tredje chakrat och sitter i övre delen av magen. Det har en gul färg och handlar om vår personliga makt, vårt självförtroende och vår förmåga att ta ställning. Det är också kopplat till vår förmåga att hantera känslor och vår självkänsla. Solarplexuschakrat är kopplat till elementet eld.

Om solarplexuschakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som brist på självförtroende, svag självkänsla och problem med att hantera känslor. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel magproblem, diabetes eller hudsjukdomar.

För att känna självförtroende och kontroll över sitt liv är det viktigt att ha ett starkt och balanserat solarplexuschakra. Det finns olika metoder som kan hjälpa dig att stärka detta chakra, såsom att praktisera yogapositioner såsom boat pose (navasana) och att använda kristaller som citrin eller tigeröga. Du kan också försöka integrera mer maktfulla rutiner i din vardag, såsom att träna och sätta upp klara mål och planer. Genom att balansera solarplexuschakrat kan du känna en djupare känsla av självförtroende och kontroll över ditt liv.

Färg

Solarplexuschakrat har en gul färg.

Står för

Solarplexuschakrat handlar om vår personliga makt, vårt självförtroende och vår förmåga att ta ställning. Det är också kopplat till vår förmåga att hantera känslor och vår självkänsla.

Element

Solarplexuschakrat är kopplat till elementet eld.

Symtom på obalans

Om solarplexuschakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som brist på självförtroende, svag självkänsla och problem med att hantera känslor. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel magproblem, diabetes eller hudsjukdomar.

Se alla kristaller som matchar med solarplexuschakrat här!

Lär dig allt om solarplexuschakrat och vilka kristaller som hjälper till att balansera det:

Om du vill lära dig mer om solarplexuschakrat och vilka kristaller som kan hjälpa till att balansera detta viktiga chakra, då är vår guide om solarplexuschakrat ett måste för dig. I vår guide går vi igenom allt du behöver veta om solarplexuschakrat, dess placering, färg, betydelse och symtom på obalans.

Du får också tips på olika yogapositioner och andra metoder för att stärka solarplexuschakrat, samt vilka kristaller som kan användas för att balansera det.

Börja din resa mot ett mer balanserat och harmoniskt liv genom att läsa vår guide om solarplexuschakrat.

Första chakrat muladhara

Fjärde chakrat – Hjärtchakrat eller Anahata

Hjärtchakrat, eller Anahata som det också kallas, är det fjärde chakrat och sitter i mitten av bröstet. Det har en grön färg och handlar om vår förmåga att älska och att acceptera oss själva och andra. Det är också kopplat till vår förmåga att känna empati och kärlek. Hjärtchakrat är kopplat till elementet luft.

Om hjärtchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som svårigheter att älska och acceptera sig själv, problem att förhålla sig till andra människor och svårigheter att känna empati. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel bröstsmärtor, hjärtsjukdomar och andningsproblem.

För att känna kärlek och empati är det viktigt att ha ett starkt och balanserat hjärtchakra. Det finns olika metoder som kan hjälpa dig att stärka detta chakra, såsom att praktisera yogapositioner såsom cobra pose (bhujangasana) och att använda kristaller som röd jasper och rosenkvarts. Du kan också försöka integrera mer kärleksfulla rutiner i din vardag, såsom att utöva meditation och att ge mer av dig själv till andra. Genom att balansera hjärtchakrat kan du känna en djupare känsla av kärlek och empati.

Färg

Hjärtchakrat har en grön färg.

Står för

Hjärtchakrat handlar om vår förmåga att älska och att acceptera oss själva och andra. Det är också kopplat till vår förmåga att känna empati och kärlek.

Element

Hjärtchakrat är kopplat till elementet luft.

Symtom på obalans

Om hjärtchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som svårigheter att älska och acceptera sig själv, problem att förhålla sig till andra människor och svårigheter att känna empati. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel bröstsmärtor, hjärtsjukdomar och andnings problem.

Se alla kristaller som matchar med hjärtchakrat här!

Lär dig allt om hjärtchakrat och vilka kristaller som hjälper till att balansera det

Om du vill lära dig mer om hjärtchakrat och vilka kristaller som kan hjälpa till att balansera detta viktiga chakra, då är vår guide om hjärtchakrat ett måste för dig. I vår guide går vi igenom allt du behöver veta om hjärtchakrat, dess placering, färg, betydelse och symtom på obalans.

Du får också tips på olika yogapositioner och andra metoder för att stärka hjärtchakrat, samt vilka kristaller som kan användas för att balansera det. Läs vår guide för att lära dig allt du behöver veta om hjärtchakrat och hur du kan stärka och balansera det för att känna en djupare känsla av kärlek och empati.

Första chakrat muladhara

Femte chakrat – Halschakrat eller Vishuddha

Halschakrat, eller Vishuddha som det också kallas, är det femte chakrat och sitter i halsen. Det har en blå färg och handlar om vår förmåga att kommunicera, vår självuttrycksförmåga och vår kreativitet. Det är också kopplat till vår integritet och vår förmåga att föra ut vår sanning. Halschakrat är kopplat till elementet luft.

Om halschakrat inte är balanserat kan det leda till svårigheter att kommunicera och uttrycka sig, kommunikationsproblem och en minskad kreativitet. Det kan också orsaka fysiska symptom som halsproblem, röstproblem och allergier.

För att känna en stark förmåga att kommunicera och uttrycka sig är det viktigt att ha ett starkt och balanserat halschakra. Det finns olika metoder som kan hjälpa dig att stärka detta chakra, såsom att praktisera yogapositioner såsom plow pose (halasana) och att använda kristaller som turkos eller azurit. Du kan också försöka utöka din kreativa förmåga genom att prova på nya hobbyer och uttrycksformer. Genom att balansera halschakrat kan du känna en djupare känsla av självuttryck och kreativitet.

Färg

Halschakrat har en blå färg.

Står för

Halschakrat handlar om vår förmåga att kommunicera, vår självuttrycksförmåga och vår kreativitet. Det är också kopplat till vår integritet och vår förmåga att föra ut vår sanning.

Element

Halschakrat är kopplat till elementet luft.

Symtom på obalans

Om halschakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som svårigheter att uttrycka sig, kommunikationsproblem och brist på kreativitet. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel halsproblem, röstproblem eller allergier.

Se alla kristaller som matchar med halschakrat här!

Lär dig allt om halschakrat och vilka kristaller som hjälper till att balansera det

Lär dig mer om halschakrat och hur du kan balansera det genom att läsa vår guide om detta chakra. Där hittar du allt du behöver veta om dess placering, färg, betydelse och symtom på obalans. Du får också tips på olika yogapositioner, metoder för att stärka chakrat och vilka kristaller som kan användas för att balansera det. Så vad väntar du på? Börja balansera ditt halschakra idag och förbättra din kommunikation och kreativitet.

Första chakrat muladhara

Sjätte chakrat – Pannchakrat – Ajna

Pannchakrat, eller Ajna som det också kallas, är det sjätte chakrat och sitter mellan ögonbrynen. Det har en blå färg och handlar om vår intuition och vår förmåga att se det inre perspektivet. Det är också kopplat till vår förmåga att kommunicera med vår inre visdom och att få en djup förståelse för världen omkring oss. Pannchakrat är kopplat till elementet luft.

Om Pannchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som att ha svårt att hitta mening i livet, att ha svårt att få klarhet i sina tankar och att ha svårt att hitta sin inre röst. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel huvudvärk och problem med synen.

För att förbättra din intuition och få en starkare koppling till din inre visdom, kan det vara viktigt att balansera ditt Pannchakra. Det finns olika metoder som kan hjälpa dig att stärka detta chakra, såsom att meditera och att använda kristaller som ametist och sodalit. Du kan också försöka integrera mer intuitiva rutiner i din vardag, såsom att skriva dagbok och att lyssna på din inre röst. Genom att balansera Pannchakrat kan du öka din förståelse och känna en starkare koppling till din inre visdom.

Färg

Pannchakrat har en blå färg.

Står för

Pannchakrat handlar om vår intuition och vår förmåga att se det inre perspektivet. Det är också kopplat till vår förmåga att kommunicera med vår inre visdom och att få en djup förståelse för världen omkring oss.

Element

Pannchakrat är kopplat till elementet luft.

Symtom på obalans

Om Pannchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som att ha svårt att hitta mening i livet, att ha svårt att få klarhet i sina tankar och att ha svårt att hitta sin inre röst. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel huvudvärk och problem med synen.

Se alla kristaller som matchar med Pannchakrat här!

Lär dig allt om Pannchakrat och vilka kristaller som hjälper till att balansera det

Om du vill öka din förståelse och förbättra balansen i ditt Pannchakra, kan vår guide vara till stor hjälp. Den innehåller allt du behöver veta om detta chakra, dess placering, färg och betydelse, samt symtom på obalans. Du får också tips på olika metoder för att stärka chakrat, såsom att meditera och att använda specifika dofter och ljud, samt vilka kristaller som kan hjälpa till att balansera det. Utforska vår guide och lär dig mer om Pannchakrat idag!

Första chakrat muladhara

Sjunde chakrat – Kronchakrat – Sahasrara

Sahasrara, eller kronchakrat, är det sjunde chakrat och befinner sig på toppen av huvudet. Det har en vit färg och är kopplat till vår andliga koppling, vår förmåga att uppleva kärlek, visdom och medvetenhet samt elementet åska.

Ett obalanserat kronchakra kan manifestera sig genom symptom som avsaknad av kärlek och empati, brist på andlig koppling och svårigheter att uppnå medvetenhet. Det kan också orsaka fysiska problem som huvudvärk, hörsel- och synproblem.

För att uppleva en djupare andlig koppling och kärlek till världen är det viktigt att ha ett starkt och balanserat kronchakra. Du kan stärka det genom att meditera, använda kristaller som ametist och kvarts och integrera andliga rutiner i din vardag, som att be och delta i spirituella aktiviteter. Genom att balansera kronchakrat kan du uppleva en ökad känsla av kärlek och medvetenhet.

Färg

Kronchakrat har en vit och violett färg.

Står för

Kronchakrat handlar om vår andliga koppling och vår förmåga att uppleva kärlek, visdom och medvetenhet.

Element

Kronchakrat är kopplat till elementet åska.

Symtom på obalans

Om kronchakrat är obalanserat kan det manifestera sig genom symtom som avsaknad av kärlek och empati, brist på andlig koppling och problem med att uppnå medvetenhet. Det kan också visa sig som fysiska symptom som till exempel huvudvärk, hörselproblem och synproblem.

Se alla kristaller som matchar med kronchakrat här!

Lär dig allt om kron chakrat och vilka kristaller som hjälper till att balansera det

Få en djupare förståelse för kronchakrat och hur du kan balansera det genom vår guide om chakratet. I den hittar du all information du behöver om kronchakrat, inklusive dess placering, färg, betydelse och symtom på obalans. Du får också tips på olika metoder för att stärka detta chakra, såsom att meditera och använda kristaller som ametist och kvarts. Lär dig också vilka kristaller som passar bäst för att balansera kronchakrat och hur du kan integrera andliga rutiner i din vardag för att uppleva en djupare andlig koppling och kärlek.

Vanliga frågor och svar om chakran

Vad är chakran?

Chakran är energicentra i kroppen som har en viktig roll i att hålla oss fysiskt, emotionellt och mentalt balanserade. Det finns sju chakran i kroppen, från kronchakrat i hjässan till rötterchakrat i ryggraden.

Vad är kronchakrat?

Kronchakrat är det översta chakrat och det finns i hjässan. Det är kopplat till vår andliga natur och vår förmåga att känna vår högre mening och syfte i livet.

Vad är hjärtchakrat?

Hjärtchakrat är det fjärde chakrat och det finns i bröstet. Det är kopplat till våra emotionella behov, kärlek, förmåga att ge och ta emot kärlek och vår förmåga att förlåta.

Vad är manipura-chakrat?

Manipura-chakrat är det tredje chakrat och det finns i magområdet. Det är kopplat till vår personliga makt, självförtroende och vår förmåga att ta ansvar för våra egna liv.

Vad är svadhisthana-chakrat?

Svadhisthana-chakrat är det andra chakrat och det finns i underlivet. Det är kopplat till vår sexualitet, vår förmåga att njuta av livet och vår kreativitet.

Vad är muladhara-chakrat?

Muladhara-chakrat är det lägsta chakrat och det finns i ryggraden. Det är kopplat till vår grundläggande behov av säkerhet och vår förmåga att stå fast och grundat i oss själva.

Vad händer om ett chakra är obalanserat?

Om ett chakra är obalanserat kan det påverka vår fysiska, emotionella och mentala hälsa. Obalanserade chakran kan orsaka problem som stress, sjukdomar, utmattning och problem i relationer.

Hur kan jag balansera mina chakran?

Det finns många olika sätt att balansera chakran. Du kan prova yogaövningar, meditation, massage, äta en hälsosam kost och få tillräckligt med vila. Du kan också försöka att uppmärksamma och förstå dina känslor och behov, och lära dig att hantera dem på ett hälsosamt sätt.

Vissa människor hittar också hjälp genom att använda olika verktyg som stenar och kristaller för att balansera chakran, eller genom att använda doftoljor och ljus för att få en avslappnande effekt. Det viktigaste är att hitta vad som fungerar bäst för dig och att vara tålmodig med processen.

Var detta ett bra inlägg?
JaNej
Dela gärna inlägget

Se och läs om alla kristaller nedan

0
Din varukorg
  • Inga produkter i vagnen.